Struktur Kepengurusan BUMDes Bina Sejahtera

Penasihat : Kepala Desa Klegen

Pelaksana Operasional :

  • Direktur : Wardoyo
  • Sekretaris : Nia Pratiwi
  • Bendahara : Tomi Kumoro

Pengawas : BPD dan unsur lain yang mewakili masyarakat